120 4 12 22
Days Hours Minutes Seconds
  • Banner 2
  • Banner 1
  • Banner 10
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
  • Banner 7
  • Banner 9

Scientific Committee

National Scientific Committee

Dr. Sanjeev V Thomas
President - IES
Dr. G. T. Subhas
President - IEA
Dr. Manjari Tripathi
Secretary General - IES
Dr. B. Rajendran - Kottakkal
Secretary General - IEA
       

Local Scientific Committee

Dr. Manjari Tripathi
Co-Chair - Scientific Committee
Dr. Man Mohan Mehndiratta
Co-Chair - Scientific Committee
Dr. Sheffali Gulati Dr. Suvasini Sharma
       
Dr. Jyotirmoy Banerjee Dr. Aparna Dixit Dr. P. Sarat Chandra Dr. Mala Manral
       
Dr. Santosh Mehta Dr. Bhargavi Ramanujam Dr. Ajay Garg Dr. Sudhir Sarangi
       
Dr. Madhavi Tripathi Dr. A Dutta Dr. Neera Chowdhary Dr. Debashis Chowdhury
       
   
Dr. Salil Gupta Dr. Suman Kushwaha